Chvály

Príď s nami chváliť nášho Boha a zažiť spoločenstvo!

Efata je spoločenstvo spoločenstiev a pôsobí v 3 dekanátoch – v Púchovskom, Považsko Bystrickom a v Bytčanskom. Okrem lokálnych stretiek jednotlivých spoločenstiev, ktoré tvoria našu rodinu, máme aj spoločné stretnutia. Práve modlitba chvál je spoločnou službou nášho spoločenstva farnostiam a regiónu, v ktorom žijeme.

Chválami v Považskej Bystrici chceme budovať Božie kráľovstvo, strhávať nebo na zem, budovať rodinu, prinášať prebudenie, ohlasovať evanjelium a zároveň bojovať o naše mesto a náš región.

Chceme vytvoriť atmosféru prijatia pre každého jednotlivca bez rozdielu. Chvály sú takisto určené pre všetky generácie. Nechceme sprostredkúvať iba krátkodobé zážitky, ale smerovať k celkovej zmene zmýšľania.

Ak chceš, príď a zaži spolu s nami niečo výnimočné. Súčasťou každého stretnutia je sv. omša v meste (podľa zimného/letného času o 17:30/18:30) a samotné chvály v Katolíckom dome (o 19:00, resp. 20:00). Súčasťou chvál je slovo, uctievanie, modlitby príhovoru a agapé, ako aj rozhovory v rodinnej atmosfére po ich skončení.

Okrem spoločných chvál slúžime týmto spôsobom aj v iných farnostiach. V súčasnosti bývajú chvály pravidelne aj v Štiavniku, výnimočne v iných farnostiach.

Okrem chvál sa stretávame aj na dňoch spoločenstva. Ak nás chceš navštíviť, si určite vítaný. Len nás prosím kontaktuj.

Chvály

Sv. omša – Chvály – Slovo

Modlitba príhovoru – Agapé

Najbližšie chvály
  • sleduj našu Facebook stránku, kde vždy pridávame najbližšie udalosti
Dni spoločenstva

Živý Boh – Modlitba – Slovo

Chvály – Spoločenstvo – Budovanie

Najbližšie dni spoločenstva
  • ak by si chcel/a prísť na deň spoločenstva, prosíme, napíš nám na email a dáme Ti vedieť bližšie info