Stretká

Hľadáš stretko? Pozri kúsok nižšie...

EFATA PB – muži
 • Kedy sa stretávame? Každý druhý utorok, začíname sv. omšou o 18:30 hod. (17:30 hod. cez zimný čas).
 • Kde sa stretávame? V katechetickom centre (Katolíckom dome v Považskej Bystrici).
 • Email: filip.wesserle@gmail.com
EFATA PB - ženy
 • Kedy sa stretávame? Každý druhý pondelok, začíname sv. omšou o 18:30 hod. (17:30 hod. cez zimný čas).
 • Kde sa stretávame? V katechetickom centre v Katolíckom dome v Považskej Bystrici.
 • Email: sim.kubisova@gmail.com
Rodinné stretko
 • Kedy sa stretávame? Na spoločnom stretku raz mesačne prvú alebo druhú stredu mesiaca po večenej sv. omši v PB mesto. Na párovom stretnutí raz mesačne podľa dohody stretávajúcich sa manželských párov.
 • Kde sa stretávame? Spoločné stretko – Pastoračné centrum PB – mesto. Párove stretko – domácnosť jedného zo stretávajúcich párov. 
 • Email: wss.marek@gmail.com 
Sestry v Kristovi
 • Kedy sa stretávame? Každú sobotu. 
 • Kde sa stretávame? V Bielom dome v Štiavniku.
 • Email: alcambalova@gmail.com
Siloe
 • Kedy sa stretávame? Každý štrvtok. Začíname svätou omšou 15:30 hod. v kostole sv. Barbory.
 • Kde sa stretávame? Vo WoW house v Žiline.
 • Email: Kvakova.I@gmail.com
Stredko
 • Kedy sa stretávame? Každý utorok pred sv. omšou o 16:30 hod. (v zimnom čase o 15:30 hod.)
 • Kde sa stretávame? V Katechetickom centre v Katolíckom dome v Považskej Bystrici. 
 • Email: dankokardos@gmail.com
Štvrtko
 • Kedy sa stretávame? Každý štvrtok o 18:30 hod. (po večernej sv. omši)
 • Kde sa stretávame? Pastoračné centrum PB – mesto. 
 • Email: wallenfelsovai@gmail.com
Nenašiel si stretko vo svojom okolí?

Skús pozrieť na stránku Komisie pre mládež Žilinskej diecézy, ktorej sme súčasťou

Komisia pre mládež Žilinskej diecézy
Mapa stretiek