29. apríla 2017

Týždeň modlitieb za duchovné povolania

Milí priatelia, chceme Vás pozvať k zjednoteniu sa v modlitbe za duchovné povolania v rámci ťýždňa modlitieb za duchovné povolania, ktorý prebieha od 28.4. do 7.5.2017. Pápež František nás povzbudzuje  k intenzívnej modlitbe za nové povolania pre Cirkev.  V posolstve k 54. Svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania píše:

Preto prosím farské spoločenstvá, združenia a početné modlitbové skupiny v Cirkvi: odolávajte pokušeniu malomyseľnosti a ďalej sa modlite k Pánovi, aby poslal robotníkov na svoju žatvu a dal nám kňazov, ktorí milujú evanjelium a sú schopní byť nablízku bratom a sestrám, a tak sa stať živým znamením milosrdnej Božej lásky.

Hoci počet Katolíkov celosvetovo rastie, duchovných povolaní stále ubúda, najmä v Európe. Aj naše spoločenstvo chce stáť v jednote s Cirkvou v modlitbe za duchovné povolania 🙂 Prosím, pripojte sa k nám a volajme na Otca spoločne.

Ďalšie informácie nájdete na:

http://povolania.kbs.sk/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.