Turicny vikend 2013

Úprimné poďakovanie dobrovoľníkom na Turíčnom víkende 2013

20. May 2013

Ďakujeme všetkým Efaťákom, ktorí sa zapojili do prípravy a hladkého priebehu Turíčneho víkendu 2013.
Vďaka za Vašu ochotu, čas a úsilie. Nech Vás požehnáva Pán! +

Okrem rozličných iných služieb sa modlila E-Band chvály s animátormi v piatok večer a Zbor Efata hral na slávnostnej svätej omši v nedeľu.