2% z dane pre Spoločenstvo Efata

Podpor Efatu
Ako nás môžete podporiť?

Ak chcete podporiť spoločenstvo EFATA svojimi 2% z dane, prečítajte si prosím tieto inštrukcie.

Spoločenstvo EFATA je registrované v rámci ZKSM (združenia kresťanských spoločenstiev mládeže) v oblastnom centre Žilina. Nefiguruje teda samostatne ako právnicka osoba.

Kompletný návod, ako podať svoje 2% z dane na ZKSM je tu:

https://zksm.sk/pokyny-pre-zamestnancov

Tlačivá s predvyplnenými údajmi:
PDF verzia

Aby vaše 2% z dane išli priamo nášmu spoločenstvu, je nutné prefotiť tlačivo o poukázaní 2% a poslať ho na náš email (spolocenstvoefata@gmail.com).

Originály papierov je potrebné odovzdať na úrade štandardným spôsobom. Ak si nerobíte sami daňové priznanie, odovzdáva sa potvrdenie o zaplatení dane, ktoré vystaví zamestnávateľ spolu s tlačivom o poukázaní 2%.
Ak si daňové priznanie robíte sami, 2% môžete poukázať už priamo v priznaní. V tom prípade postačuje odfotiť iba príslušnú stranu.
V prípade akýchkoľvek otázok nás určite kontaktujte.

Vďaka za akúkoľvek podporu †