SvedoKIOBK

Svedok generácie Ktorej Ide O Božie Kráľovstvo, otvorené stretnutie spoločensva EFATA, sa uskutoční v sobot…
Viac