15. apríla 2020

Ženská pôstna výzva – spätná väzba

Zdravíme Ťa žena!
Sme veľmi radi, že si sa tento rok s nami zapojila do ženskej pôstnej výzvy. Pevne veríme, že bola pre teba obohatením a prinesie skutočné ovocie.
Boli by sme veľmi vďačné, ak by si nám dala úprimnú spätnú väzbu a zanechala na seba kontakt.

Vďaka tomu budeme vedieť do budúcna výzvu upraviť tak, aby bola ešte väčším obohatením a mostom k Najvyššiemu.
Keďže budeme vďační za tvoj kontakt, v niečom dotazník stráca anonymitu, my sa však aspoň takto písomne zaväzujeme nechať si spätnú vezbu len pre účely zlepšenia výzvy. Tvoje odpovede nebudú nikde zverejňované.
Veľká vďaka!

Formulár na spätnú väzbu

Anežka, Katka a spoločenstvo Efata.